Rifai .org

De Web Site van Rifai Soefi Orde

Genealogische Kart

Genealogische Kart

De moederskant van Hazrat Sayyid Ahmad ar- Rifâi‘s familie gaat terug tot Hazret Huseyin, de zoon van Hazrat Ali (ra). Aan de vaderlijke kant gaat zijn afkomst terug tot de Profeet Mohammed (saw) als volgt: Hazrat Ali (ra), de meester van de gemeenschap, echtgenoot van Hazrat Fatima en de grondlegger van de Imams, een famielielid van de Profeet;  Hazrat Huseyin, Imam van de Moslims, de leider van de Mumins (gelovigen in de Islam) die werden berecht en verdrukt met diverse moeilijkheden en rampen, de martelaar van Kerbela;

 • Imam Ali Zayna’l-Abidin (K.S.)
 • Imam Muhammad al-Baqir (K.S.)
 • Imam Jafer as-Sadiq (K.S.)
 • Imam Musa al-Kazim (K.S.)
 • Imam Ibrahim al-Murteza (K.S.)
 • Sayyid Musa Sani (K.S.)
 • Sayyid Ahmad Salih Akbar (K.S.)
 • Sayyid Abu Abdullah Husayn (K.S.)
 • Sayyid Hasan Qasım Abû Mûsa (K.S.)
 • Sayyid Muhammad Abu’l-Qasim (K.S.)
 • Sayyid Al-Mahdi Makki (K.S.)
 • Sayyid Abu’l Mekarim al-Hasan (K.S.)
 • Sayyid Abu’l Fadail (K.S.)
 • Sayyid Abu Ali Murtaza (K.S.)
 • Sayyid Ali Hazim Abu ’l Fewaris (K.S.)
 • Sayyid Sabit (K.S.)
 • Sayyid Yahya Nakib (K.S.)
 • Sayyid Ebul-Hasen Aliyy-ar-Rifâi (K.S.)