Rifai .org

De Web Site van Rifai Soefi Orde

Fragmenten uit zijn boeken

De volgende passages zijn uit de schriftelijke verslagen van de Sohbat van Hz. Ahmed ar- Rifai (ks). Deze specifieke Sohbat werden geleverd in de kring van zijn meeest toegewijde volgelingen en werden verzameld in het boek genaamd ‘Khaled al-Ahl al-Haqiqah al-Allah’ (De Staten van de Mensen van de Waarheid van Allah).

Op de Heilige Quran

De Heilige Quran is een goddelijke touw verbonden met Allah, de Quran leidt (op het rechte pad) Zijn qulls die aan Hidayat (begeleiding) gebracht zijn door Hem. Klik voor meer..

Soefisme, tasawwuf, is een manier van leven.

Door deze manier van leven, wordt een diepere identiteit ontdekt en komt het tot leven. Deze diepere identiteit, buiten de reeds bestaande persoonlijkheid is in harmonie met alles wat bestaat in het universum. Deze diepere identiteit of het essentiële zelf, heeft ook nog vaardigheden van bewustzijn, actie, creativiteit en liefde die ver buiten het bereik is van de oppervlakkige persoonlijkheid.

Hazrat Sayyid Ahmed er-Rifai (ks)