Tasavvuf Silsilesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-Sühreverdî

Rifai Sufi Web Sitesi

Tasavvuf Silsilesi

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)
Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)
İmam Hz. Hüseyin (a.s.)
İmam Zeynel Abidin (a.s.)
İmam Muhammed Bakır (a.s.)
İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)
İmam Musa Kazım (a.s.)
İmam Ali er-Rıza (a.s.)
Maruf el-Kerhi (k.s.)
Sırrı Sekati (k.s.)
Şeyh Ebu’l-Kasım Cüneyd bin Muhammed el-Kavariri el-Bağdadi (Cüneydiyye Tarikatı Piri) (H. 298 M. 911)
Şeyh Ebu Ali er-Ruzbari (H. 321/ M. 933)
Şeyh Ali el-Katib (H. 352 /M. 963)
Şeyh Ebu Osman Said bin Selam el-Mağribi (H. 373/M. 984)
Şeyh Ebu’l-Kasım Ahmed bin Ali bin Abdülvahid el-Cürcani (H. 450 M. 1058)
Şeyh Ebu Bekir en-Nessac (H. 474/M. 1082)
Şeyh Ebu’l-Fütuh Ahmed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazali (H. 560/M. 1165)
Şeyh Ebu’n-Necib Ziyaeddin Abdulkahir bin Abdullah el-Bekri es-Sühreverdi (H. 563/M. 1168)
Şeyh Şihabeddin Ömer es-Sühreverdi (Bağdat) (Sühreverdiyye Tarikatı Piri) (H. 632/M. 1234)

Sühreverdîyye