Bedeviyye Tarikati | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Seyyid Ahmed el-Bedevi

Rifai Sufi Web Sitesi

Bedeviyye Tarikati

Bedeviyye Tarikati, (H.596) 1200 senesinde Fas şehrinde doğup, (H.675) 1276 senesinde Mısır’ın Tanta şehrinde vefat eden Hz. Pir Seyyid Ahmed el-Bedevi (ks) tarafından kurulmuştur. Ahmediyye olarak da bilinen Bedeviyye tarikati, Seyyid Ahmed el-Bedevi (k.s)‘nin mürşidlerinden Şeyh el-Berri (k.s) ve ) ve Ebü Nuaym el-İsfahanî (k.s)’nin silsilelerinin Hz. Pir Seyyid Ahmed er-Rifaî (k.s)’den gelmesi sebebiyle, bazı kaynaklarda Rifaiyye’nin bir kolu olarak ele alınmıştır.

Bedeviyye Tarikatinin ve Seyyid Ahmed el-Bedevi’nin, Kuzey Afrika ve özellikle Mısır’ın dinî-tasavvuf hayatında derin izleri olduğu gibi, tasavvuf tarihi içinde de önemli bir yeri vardır. Tasavvuf ehli, onu Abdülkadir-i Geylanî (k.s), Ahmed er-Rifaî (k.s) ve İbrahim ed-Dussuki (k.s) ile birlikte “ak-tab-ı erbaa”dan, ‘Dört Kutub’dan biri olarak kabul eder. Ahmed el-Bedevî (k.s), Mısır halkı tarafından aynı zamanda büyük bir kahraman ve kurtarıcı olarak tanınmış, hıristiyanların elinden müslümanları kurtardığına inanıldığı için “mücîbü’l-üsara min biladi’n-nasârâ” lakabı ile anılmıştır. Bedeviyye tarikatı mensuplarının Haçlılar’a karşı verdikleri çetin mücadele de, tarihi kaynaklarda yerini almıştır.

Bedevîyye