Tarikat Silsilesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Seyyid Ahmed el-Bedevi

Rifai Sufi Web Sitesi

Tarikat Silsilesi

Seyyid Ahmed el-Bedevi Hazretleri’ne Hz. Peygamberimizden (sav) gelen tarikat silsilesi şu sıra üzerindedir:

Ahmed el-Bedevî (ks),

Abdülcelîl, Hüseyin b. Ali (ks),

Abdül-celîl b. Abdurrahman (ks),

Abdülmecîd el-Mağribî, Ali b. Hasan (ks),

Abdürrezzak el-Endelüsî (ks),

Abdülkuddüs el Mağribî (ks),

Muhammed b. Yusuf el-Fasî (ks),

Ahmed-i Tebriz (ks),

Ma’rüf-i Kerhî (ks),

Davüd et-Taî (ks),

Habîb el-Acemî (ks),

Hasan-ı Basrî (ks),

Hz. Ali. (R.A)

Bedevîyye