Tarikat Silsilesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Necmeddîn Kübrâ

Rifai Sufi Web Sitesi

Tarikat Silsilesi

 1. Seyyid-i Kainat Muhammed Mustafa (SAV.)
 2. Hazret-i Ali bin Ebi Talib (ra)
 3. Hz. Hasan (ra)
 4. Hz. Hüseyin (ra)
 5. Hz. Zeynelâbidin (ks)
 6. Hz. Muhammed Bâkır (ks)
 7. Hz. Cafer-i Sadık (ks)
 8. Hz. Musa Kazım (ks)
 9. Hz. Ali Rıza (ks)
 10. Hz. Maruf Kerhî (ks)
 11. Hz. Serî Sakatî (ks)
 12. Hz. Ebu Ali Ruzbarî (ks)
 13. Hz. Ebu Osman Mağribî (ks)
 14. Hz. Ebu Kasım Cürcanî (ks)
 15. Hz. Ebu Bekir Nessâc (ks)
 16. Hz. Ebu’n Necib Sühreverdi (ks)
 17. Hz. İsmail Kasri (ks)
 18. Hz. Ammar bin Yasir / Rûzbihan Baklî (ks)
 19. Hz. Necmeddin Kübra (Tarikat Piri) (ks)

Kübreviyye