Rifai .org

De Web Site van Rifai Soefi Orde

De Maqams van de Arifs (wijze mensen)

Weet dat de Arifs branche van verschillende aard is. Ze hebben elk verschillende staten, graden en rangen. Sommigen van hen hebben de krachtige natuur van Allah gekend. Omdat ze Hem door het raam van de macht zien, leven ze in voortdurende angst. Sommigen hebben de Marifat door de zegeningen en genade van Allah bereikt, dus is er geen spoor van angst in hun staten. Hun intimiteit met den Geliefde is voor altijd aangenaam. Sommigen hebben de Irfan (wijsheid) bereikt in de vorm van bewustzijn, dus ze zijn verbonden met Allah met
Sıdk (loyaliteit), met een onwrikbare Iman. En sommige hebben al-Haqq door Zijn almachtige natuur gekend, vandaar weegt angst hoog in hun staat.

De Arifs, die Allah hebben gekend door Zijn vermogen om te voorzien in elke behoefte, voelen zich machteloos tegenover hem. De Arifs die Hem hebben gekend door zijn Individualiteit zijn in een staat van totale zuiverheid en helderheid. Degenen die al-Haqq hebben gekend via het wezen van al-Haqq, verlangen om met Hem te communiceren door Hem.

De Arif die Marifat door het raam van de macht heeft bereikt, vreest Allah gelijk aan de mate van zijn kennis. De Arif die Allah heeft gekend door zijn zegeningen en genade, voelt vertrouwen en liefde voor al-Haqq die gelijk is aan de mate van zijn kennis. De Arif die de Marifat door middel van bewustwording heeft bereikt, behaalt loyaliteit die gelijk is aan de mate van zijn bewustzijn.

Een Arif vreest Allah gelijk aan de mate van zijn kennis van Zijn grootsheid. De staat van Faqr wordt bereikt door te weten dat Allah voldoende is voor alles. Het wordt gezuiverd gelijk aan de mate van het inzicht dat Hij de Enige is. Verbinding vindt alleen plaats door de kennis van ‘Rabb’ aard van Allah.

Elke Arif met goddelijke wijsheid dient in een verschillende Maqam. Sommige zijn in de Maqam van nederigheid en respect. Sommige zijn in de Maqam van intimiteit en oprechtheid. Sommige zijn in Maqams beheerst door zegeningen en genade. Sommige leven in de staat van bewustzijn, sommige leven in de staat van Majesteit. Dat is geopenbaard in de Quran als;

‘En er is niet èèn onzer of hij heeft een vaste plaats.’ (Quran, As-Saaffaat,164)

De mensen van Marifat op het laagste niveau bereiken de kennis over Tawhid (eenheid) door de informatie (Hadith) dat afkomstig is van de Profeet (sa) van Allah, die eerlijk is in wezen en woord, de meester van de twee werelden. Ze hebben onze meester de Profeet (sa) in alle oprechtheid geloofd. Zij doen goede daden zo goed als ze kunnen, maar soms vallen ze in fouten en zonden met de verleiding van de Nafs. Als de meest Barmhartige van de barmhartige geen medelijden zou hebben met hen, zouden ze geconfronteerd worden met het gevaar van een leven vol van onwetendheid en zonden.

Een graad boven zijn het de mensen die al-Haqq weten, afhankelijk van bewijs en teken. Degenen op dit niveau hechten waarde  aan gedachten, meningen, de kennis opgedaan door de inspanning van de geest. Ze hebben geloofd in Tawhid, in eenheid, vóór het zoeken naar bewijzen, Quran verzen en goddelijke aanwijzingen. Hun manier van begrip werkt in de vorm van bewijs van het bestaan van het onzichtbare door de bekende en zichtbare dingen.
Zij geloven dat bewijzen waarheidsgetrouw en betrouwbaar zijn, dit voelt beter aan hen. Echter, vanwege hun gehechtheid aan hun bewijzen, leven ze versluierd van al-Haqq.

De Arifs van het hoogste niveau zijn niet zoals de Arifs van het zichtbare. Volgens hun is kennis door middel van intimiteit superieur aan bewijs. Zij kennen Allah niet door bewijzen, maar door intimiteit. Bewijzen verblinden hun ogen niet, redenen kunnen hun begrip niet leiden. Ze hebben hun Maqams door hun Irfan gevonden en vestigden zich daar.

Het bewijs en de gids voor de Arifs is de Profeet (sa) van Allah. Hun leider is de Quran.
Hun goddelijke licht verlicht hun weg.