Rifai .org

De Web Site van Rifai Soefi Orde

Het hart van een Arif

Weet dat de schatten van Allah in de wereld de harten van de Arifs zijn. In hun hart, plaatste Allah de heilige relikwieën van zijn geheim, de genade van Zijn Hikmat, De Haqiqah van Zijn Muhabbat, de Nuhr van zijn Ilm, de bewijzen van Zijn Goddelijke Marifat die geen engel, geen profeet, geen mens zich bewust kan zijn zonder Zijn toestemming.

De Arif zou moeten weten wat juist is voor zijn hart en wat het verderft. Hij moet eerlijk zijn in zijn zaken en gedrag, hij moet zien wat nuttig en wat schadelijk is voor hem en hij moet zichzelf beschermen tegen de val van de vijand. En hij moet uit alles zijn toevlucht nemen tot Allah.

Aangezien het hart het huis van Allah is, moet er niets anders dan Allah aanwezig zijn.

Hz. Profeet (sa) beval:

‘Zolang het hart van de qull (dienaar) niet recht is, kan zijn handelen niet recht zijn. Zolang zijn tong niet recht is, kan zijn hart niet recht zijn.’

Hij heeft ook bevolen:

‘Wees voorzichtig! Er is een stuk vlees in het lichaam dat als het gezond is, alles van het lichaam gezond is. Als het beschadigd is, het hele lichaam beschadigd is. Dat stuk vlees is het hart.’

De zaken van het hart volgen een route van tien stappen:

-Herinneringen (spirituele berichten die naar het hart komen, binnen worden openbaard )

-De woorden van de Nafs (de woorden in feite tot de essentie behoren)

-Inspiratie (speciale betekenis en informatie die naar het hart komen door de goddelijke genade)

-Ideeën (beschouwing over de verzen en de zegeningen van Allah)

-Wil (het vuur van liefde in het hart dat een positieve reactie op de oproep van de waarheid vereist)

-Tevredenheid (de staat van voldaan zijn, zonder klachten bij het zien van de pijnlijke uitingen van het lot)

-Keuze (kiest voor zich wat al-Haqq de voorkeur aan geeft)

-Bedoeling (het begin en het einde van de actie)

-Doorzettingsvermogen (gedragen in overeenstemming met de bevelen en de verboden, zonder rekening te houden met de wensen van de Nafs)

-Beraadslaging (bereiken van het niveau van de mogelijkheid om op te treden)