Rifai .org

De Web Site van Rifai Soefi Orde

Op de Heilige Quran

De Heilige Quran is een goddelijke touw verbonden met Allah, de Quran leidt (op het rechte pad) Zijn qulls die aan Hidayat (begeleiding) gebracht zijn door Hem. De Quran is de ethiek van de Profeet (sa) van Allah, de poort van al-Haqq, een altijd duidelijk wonder en een onuitblusselijk Nuhr. De zielen van de Arifs ontvangen de geheimen van de goddelijke Marifat uit de Quran. De Marifat, niet uit de Quran afkomstig, is krom en beschadigd. Wanneer de qull in staat is om de Quran in Haqiqah te begrijpen, wordt hij een Arif. Geheimen van al-Rabb, de engelen, de Malaqut worden aan hem geopenbaard. Wanneer de Arif begint te verlangen en huilen, is het omdat hij zijn kennis over Allah door iedere vorm van kennis en pad wil vergroten. In elk geval, zijn al deze soorten kennis en paden aanwezig in de Quran al-Azeem.

Arifs zijn mensen die zich diep in kennis hebben verdiept. Ze geloven in de Quran. Het pad van de inspanningen van de Arifs bereikt zijn einde in de Quran. Ze zijn in liefde met de Quran en zij ontvangen al hun Fayz daaruit. Om deze reden worden de Arifs ‘de vrienden van Sohbat’ van al-Haqq genoemd. Door middel van dit geheim onderscheiden ze de onwaar van al-Haqq.