Rifai .org

De Web Site van Rifai Soefi Orde

Het Pad van de Arifs (wijze mensen)

Arifs zijn mensen die zichzelf in de problemen hebben gewerkt door verliefd te worden.
Ze hebben hun ziel omgewend naar de andere wereld, ze hebben hun hart omgewend naar het land van betekenis. Ze onthullen al hun geheimen aan hun Rabb. Ze hebben hun Nafs afgewend van de wereld, het is gezuiverd.

Hun ziel is zo hoog gestegen dat ze enige bezorgdheid voor Ahirat hebben achtergelaten.
Hun hart is gewend aan de Dhikr van Allah, hun zielen zijn in vuur en vlam in Muhabbat
van Allah.

Hun harten zijn een mijn van eerbied en waardigheid. Hun tongen zijn de bron van Hamd (lof) en bewondering, hun zielen zijn het huis van Liefde en Muhabbat. Hun Nafs is vergaan voor de Sultan van Wijsheid en Firasat (vooruitziendheid). Hun gedachten weergeven meestal beschouwing en bewustzijn, hun woorden vertonen Hamd voor Allah.

Hun enige bezigheid is gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan Allah. In alles waar ze naar kijken, zien ze de ware kunst van Allah, de Houder van waardigheid en macht.

Ongeacht naar welke Arif je ook kijkt, zie je hun gezicht bleek van de angst voor scheiding van de Geliefde. Ze hebben zich verloren in de macht en de Majesteit van Allah, ze zijn verbijsterd, niet wetende hun rechts van hun linkerkant. Ze wachten onvermoeibaar op het moment van vereniging met hun Rabb

De weg van de Arifs is de weg van Hz. Mohammed Mustafa (sa). Ze hebben de rug toegekeerd naar deze wereld. Eventuele moeilijkheden en pijn die zij ervaren op deze weg voelt zoet voor hen. Loyaliteit en rechtvaardigheid domineren hun iedere handeling.

Ze zijn vreemden in deze wereld. De hartslagen in hun borst zijn vreemden, hun binnenste kernen zijn vreemden. Het verdriet en de eenzaamheid van de ballingschap laat ze nooit in vrede. Deze vreemdigheid en ellende gaat door tot ze verenigen met al-Haqq. Hun zaken zijn voorbij de geest, de enige remedie voor hun moeilijkheden is al-Haqq.

Arifs spreken hun Rabb zonder tong en mond, hun Muhabbat blijft van binnen stromen.
Hun harten zijn eenzaam; hun gedachten werken met goddelijke Nuhr, gezuiverd van lage
en zelfzuchtige gedachten. Hun verlangen hebben de menselijke dimensie verlaten en een goddelijke aard bereikt. Ze leven hun leven op het zielsniveau, gezuiverd van wereldse. Hun woorden bevatten goddelijke wijsheid.

Allah verbergt zijn goddelijke geheimen in de harten van zijn Arifs. Hun harten zijn goddelijke wachttorens. Allah heeft hun hart verfraaid met Zijn wezen. Allah stelt hen in staat tot Zijn Goddelijke aanwezigheid, als de Sultans van de rijken van betekenis, dankzij de schoonheid van hun ziel.

Arifs hebben vele kenmerken, weinig mensen herkennen het. Het meest zichtbare teken dat ze in het wereldse leven tonen is in hun ogen, moeilijkheden en problemen zijn zoet als honing, verdriet en droefheid zijn heerlijk als dadels. Terwijl iedereen in Ahirat schreeuwt ‘Mijn Nafs! Mijn Nafs!’, zij roepen ‘Mijn Rabb! Mijn Rabb! Mijn verlangen! Mijn verlangen!’

Arifs hebben deze vier kenmerken:

Liefde voorAllah, berekeningen achterlaten voor Allah, gehoorzaamheid aan de verklaringen van de Quran en de angst dat hun staat zal veranderen.

De qull wacht… De lafaard loopt weg… De bewonderaar vecht… De Arif verliest zich in extase! – Hazrat Sayyid Ahmed er-Rifai (ks) –