Seyyid Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Seyyid Abdüsselâm el-Esmer

Rifai Sufi Web Sitesi

Seyyid Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri

Doğumu, ailesi, çocukluğu:

Arûsiyye tarikatının kurucusu ve ikinci pîri Abdüsselâm el-Esmer el-Feytûrî Hazretleri, Hicri 880 Rebiülevvel ayının bir Pazartesi günü (16 Temmuz 1475), Trablusgarb’ın Zileytin bölgesinde doğmuştur. Mensub olduğu Feytûriyye kabilesinden dolayı Feytûrî nisbesini almıştır. Yaşadığı dönem, Hafsîler, İspanyollar, yerli kabileler, Saint John şövalyeleri ve Osmanlılar’ın Trablusgarp hâkimiyeti için mücadele ettikleri, hassas ve karışık bir döneme rastlamaktadır.

Sülâlesi baba ve anne tarafından Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunu Hazreti Hasan’a (r.a.) bağlanır. Baba tarafından şeceresi sırasıyla şöyledir: Seyyid Abdüsselâm el-El-Esmer, Selim, Muhammed, Sâlim, Hamîde, İmrân, Muhyî, Süleyman, Ahmed, Halîfe, Hacı Abdullah (Binbîl), Abdulaziz, Abdülkâdir, Abdurrahîm, Abdullah, İdrîsü’l-Asgar, İdrîsü’l-Ekber, Hasan el-Müsnî, Hz. Hasan (r.a.), Hz. İmâm-ı Ali (r.a.) ile Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kızı Hz. Seyyide Fâtıma (r.a.).

Anne tarafından ise şeceresi sırasıyla şöyledir: Seyyid Abdüsselâm el-Esmer, Seyyide Selîme Dürriye, Seyyid Abdurrahmân ed-Dir’î, Abdulvâhid, Abdülkâdir, Abdulaziz, Ali, Sa’d, Muhammed, Ebû Abdullah, Seyyid Abdüsselâm, Meşîş, Ebûbekir, Revâh, İsâ, Ebu’l-Kâsım, Mirvân, Hamîde, Ali, Abdülaziz, İdrîsü’l-Asgar, İdrîsü’l-Ekber, Abdullah, Hasan el-Müsnî, Hz. Hasan (r.a.), Hz. İmâm-ı Ali (r.a.) ile Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kızı Hz. Seyyide Fâtıma (r.a.).

Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri iki yaşında iken, babası vefat eder ve dayısı Ebu Abbas Ahmed bin Muhiddin el-Feytûri’nin himayesine alınır. Kur’ân-ı Kerim, Arapça ve Fen Bilimleri konularında iyi bir eğitim alır. Dayısı, Abdüsselâm el-Esmer Hazretlerini daha ileri eğitim almak üzere başka bir mürşide göndermek istediği zaman, ‘Başka bir Şeyh’e ihtiyacım yok, çünkü keşfim açıldı ve Allah bana her şeyi gösterdi,’ cevabını verir. Buna rağmen dayısı, kendisini ikna ederek, eğitimini tamamlamak üzere Seyyid Abdülvâhid ed-Dükâli’nin yanına gönderir. Böylece Abdüsselâm el-Esmer Hazretleri, Arûsiyye tarikatı şeyhlerinden Abdülvâhid ed-Dükâli Hazretlerinin müridi olur.

Arusiyye