Dussukîye | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Seyyid İbrahim Dussukî Hazretleri

Rifai Sufi Web Sitesi

Dussukîye

Dussukîye tarikatının pîri Seyyid İbrahimi Dussukî Hazretleri, Hicri 633 (Miladi 1236) senesi, Şaban ayının otuzuncu gecesi, Mısır’da Nil nehrinin batısındaki Dussuk köyünde dünyaya gelmiştir.
Hazret-i Hüseyin vasıtası ile nesebi Peygamber Efendimize (S.A.V.) dayandığı için Seyyiddir. Künyesi, Burhaneddin İbrahim bin Ebü’l Mecd Abdülaziz ed Dussukî şeklindedir. Kendisine, ‘hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran’ anlamına gelen Burhanneddin nisbesi verilmiştir. Silsilesi şöyledir: İbrahim bin Ebu’l Mecid, bin Ali, bin Ebu Neccar, Musa Kazım, Cafer Üz Zeki, Ali bin Muhammed Cevad, Ali Rıza, Musa Kazım, Caferi Sadık, Muhammed Bakır, Zeynel Abidin, Hz. Hüseyin (r.a.), Emirül Müminin Hz.İmam-ı Ali (r.a.) ile Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kızı Hz. Seyyide Fâtıma (r.a.).

Tarikatler