Tarikat Silsilesi | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Seyyid İbrahim Dussukî Hazretleri

Rifai Sufi Web Sitesi

Tarikat Silsilesi

Hazret-i Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V.)’den Hz. İmam-ı Ali ( K.V.) , İmam-ı Hüseyin (R.A.),  İmam Zeynel Abidin (R.A.),  İmam Muhammed Bakır (R.A.), İmam Cafer Sadık (R. A.), İmam Musa Kazım (R.A.), İmam  Rıza ( R.A.), Maruf Kerhi (K.S.), Sırri  Sekati (K.S.), Cüneyd-i  Bağdadi (K.S.), Ebu Ali Rudbari (K.S.),  Ebu Osman Mağrıbi (K.S.),  Ebu Ali Kâtip (K.S.), Ebu’l Kasım Gürgani (K.S.), Ebubekir  Nessac (K.S.), Ahmed Gazali (K.S.), Ziyaeddin Ebu’n Necib Sühreverdi (K.S.), Ömer Şehabeddin  Sühreverdi (K.S.), Necibeddin Ali Şirazî (K.S.), Nureddin Abdüssamed (K.S.), Necmeddin Mahmud İsfahanî (K.S.).

Dussukîye