Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Hazret Sayyid Ahmed er-Rifai (ks)

Sufizm, tasavvuf bir yaşam biçimidir.

Bu yaşam biçimi sayesinde daha derin bir kimlik keşfedilir ve gerçekleşir. Zaten bilinen kişiliğin ötesinde bulunan bu derin kimlik, evrende varolan herşeyle uyum içindedir. Bu derin kimlik ya da bir başka deyişle bu asli kendi; farkındalık, aksiyon, yaratıcılık ve sevgi gibi yüzeysel kişiliğin ötesinde yeteneklere sahiptir.

Hazret Sayyid Ahmed er-Rifai (ks)