Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Soyağacı

Soyağacı

Hazret Seyyid Ahmed er-Rifai’nin anne tarafından gelen ailesi Hazret-i Ali (ra)’nın oğlu Hazret-i Hüseyin’e kadar uzanır.

 • Imam Ali Zayna’l-Abidin (K.S.)
 • 
Imam Muhammad al-Baqir (K.S.)
 • Imam Jafer as-Sadiq (K.S.)
 • Imam Musa al-Kazim (K.S.)
 • Imam Ibrahim al-Murteza (K.S.)
 • 
Sayyid Musa Sani (K.S.)
 • 
Sayyid Ahmad Salih Akbar (K.S.)
 • Sayyid Abu Abdullah Husayn (K.S.)
 • Sayyid Hasan Qasım Abû Mûsa (K.S.)
 • 
Sayyid Muhammad Abu’l-Qasim (K.S.)
 • Sayyid Al-Mahdi Makki (K.S.)
 • Sayyid Abu’l Mekarim al-Hasan (K.S.)
 • Sayyid Abu’l Fadail (K.S.)
 • Sayyid Abu Ali Murtaza (K.S.)
 • Sayyid Ali Hazim Abu ‘l Fewaris (K.S.)
 • Sayyid Sabit (K.S.)
 • Sayyid Yahya Nakib (K.S.)
 • Sayyid Ebul-Hasen Aliyy-ar-Rifâi (K.S.)
 • to Sayyid Hazrat Ahmad ar-Rifâi (K.S.)