Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî

Rifai Sufi Web Sitesi

Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

Hz. Şeyh Sâdeddin Cebâvî, ((H.460) 1068 senesinde Mekke’de dünyaya geldi. Kur’ân öğrenimini ve hâfızlığını, babası Şeyh Yunus eş-Şeybânî gözetiminde tamamladıktan sonra, bölgenin ileri gelen âlimlerinden tefsir, hadis ilimlerini ve Şafii fıkhını tahsil etti.  Bu dönemde, eğitimini tamamlamak ve âlimlerle görüşmek amacıyla, başta Yemen ve çevresi olmak üzere Irak, Şam, Kudüs, Mısır, Mağrib gibi ülkelere seyahatlerde bulundu.

H.493/M.1099 yılında Haçlıların Kudüs’ü işgal etmesi üzerine, hem Kudüs’ü geri almak, hem de Bağdat ve Şam gibi şehirleri savunmak üzere, cihad için, kardeşleri, ihvanı ve sevenleriyle birlikte Şam’a geldi. Kaynaklar, Sâdeddin Cebâvî’nin iyi ata bindiğini, üstün askerî yeteneklere sahip olduğunu ve bu sebeple “Mekke’nin süvarisi” lakabıyla anıldığını kaydeder.

Sâdeddin Cebâvî, bu dönemde, bir yandan Haçlı kuvvetlerine karşı mücadele ederken, bir yandan da bölgedeki karışıklıklardan yararlanan Arap yağmacıların ıslahına ve terbiyesine hizmet etti. Kendisine tabi olan arkadaşlarıyla ve yağmacılarla birlikte, Cebelü’l Haramun dağını kendisine karargâh edindi.

Sadîyye