Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî

Rifai Sufi Web Sitesi

Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî

Hz. Şeyh Sâdeddin Cebâvî’nin künyesi, ‘Ebu Ali’, ‘Ebu Muhammed’ ve ‘Ebu’l-Hasan’ dır. Nesli, Hz. Peygamberimizin (sav) eşi Ümm-i Hânî’nin babası ibn Mesud eş-Şeybî’ye ulaştığı için “Şeybânî” nisbesini almıştır.  Tarikatini Şam bölgesindeki Cebâ Köyü’nde kurduğu ve buradan yaydığı için de “Cebâvî” olarak adlandırılmıştır.

Hz. Şeyh Sâdeddin Cebâvî’nin nesebi, babasının babası yönünden Hz. Peygamberin (sav) torunu Hz. Hasan’a dayandığı için, Şerif’tir. Babasının annesi yönünden ise, Hz. Peygamberimizin (sav) Ka’be’nin anahtarlarını teslim ettiği sahabe Seyyid Osman el-Hacibi’ye dayanır.

Hz. Şeyh Sâdeddin Cebâvî’nin nesebi, anne yönünden de, Hz. Peygamberin (sav) torunu Hz. Hüseyin’e dayanmaktadır. Bu durumda Hz. Şeyh Sâdeddin Cebâvî’nin nesebi, hem baba, hem de anne yönünden Hz. Peygamberimize (sav) ulaşmaktadır.

Sadîyye