Sâdîyye Tarikatı | rifai.org | Rifai Sufi Web Sitesi

Rifai .org / Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî

Rifai Sufi Web Sitesi

Sâdîyye Tarikatı

Sâdîyye tarikatı; (H.460) 1068 senesinde Mekke’de doğan, Şam yakınlarındaki Cebâ köyünde yaşayarak, (H.575) 1180 senesinde burada Hakk’a yürüyen Hz. Pir Sâdeddin Cebâvî tarafından kurulmuştur. Tarîkat âdâb ve erkânının sistemleşmesi ve bu sistemin kayıtlara geçmesi, Pîr-i Sani Şeyh Muhammed Sâdeddin (vefatı: H.986/M.1579) ile başlamıştır.

Sâdîyye tarikatı, günümüzde Suriye, Mısır, Filistin, Lübnan, İsrail, Anadolu ve Balkan toprakları üzerinde yaygın olarak ayaktadır. Kaynaklar, 1925 yılı öncesinde, sadece İstanbul’da otuzüç civarında Sâdî dergâhının bulunduğunu göstermektedir.

Sadîyye