Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Aceb şu yerde var m’ola

Aceb şu yerde var m’ola
Şöyle garib bencileyin
Bağrı başlı gözü yaşlı
Şöyle garib bencileyin

Kimseler garib olmasın
Hasret oduna yanmasın
Hocam kimseler olmasın
Şöyle garib bencileyin

Bir garib ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garib bencileyin

Hey Emrem Yunus biçare
Bulunmaz derdine çare
Var imdi gez şardan şara
Şöyle garib bencileyin