Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Mâ’nî evine dalduk

Mâ’nî evine dalduk
Vücud seyrini kılduk
İki cihan seyrini
Cümle vücudda bulduk

Bu çizginen gökleri
Taht-es-serâ yirleri
Yetmiş bin hicabları
Cümle vücudda bulduk

Yedi yir yedi göği
Dağları denizleri
Uçmağıla tamuyı
Cümle vücudda bulduk

Gice ile gündüzi
Gökte yidi yılduzı
Levhde yazılı sözi
Cümle vücudda bulduk

Musi ağduğı Tûr’ı
Yohsa Beytü’l-ma’mûrı
İsrâfil çalan sûrı
Cümle vücudda bulduk

Tevrat ile İncil’i
Furkan ile Zebur’ı
Bunlardağı beyanı
Cümle vücudda bulduk