Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Ol dost bize gelmez ise

Ol dost bize gelmez ise
Ben dosta girü varayın
Çekeyin cevr ü cefâyı
Dost yüzin görüvireyin

Sermâye bir avuç toprak
Anı dahı aldı bu aşk
Ne sermâye var ne dükkân
Bazara neye varayın

Kurılmışdur dost dükkânı
Dost içine girmiş gezer
Günâhum çok gönlüm sizer
Ben dosta çok yalvarayın

Gönlüm eydür dost benümdür
Gözüm eydür dost benümdür
Gönlüm eydür göze sabr it
Bir dem haberin sorayın

Hak nazar kılduğı cana
Bir göz ile bakmak gerek
Ana kim ol nazar kıla
Ben anı nice yireyin

Tapduğ’um eydür Yûnus’a
Bu aşk Hakk’a irse gerek
Kamulardan ol yücedür
Ben ana nice varayın