Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Yâ İlâhî ger suâl etsen bana

Yâ İlâhî ger suâl etsen bana
Bu durur anda cevâbım uş sana

Ben bana zulm eyledim ettim günah
N’eyledim n’ettim sana ey pâdişâh

Gelmeden hakkımda benim kem dedin
Doğmadan âsî benî-âdem dedin

Sen ezelde beni âsî yazasın
Doldurasın âleme âvâzesin

Her ne dilersen hakkımda işledin
Ne tuşa durdum ise sen tuşladın

Ben mi düzdüm beni sen düzdün beni
Pür ayıp nişe getirdin ey Ganî

Gözüm açıp gördüğüm zindan içi
Nefs ü hevâ pür dolu şeytân içi

Haps içinde ölmeyeyim deyü aç
Mismil ü murdar yedim bir iki kaç

Nesne eksildi mi mülkünden senin
Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin

Rızkını yiyip seni aç mı kodum
Ya yiyip öynünü muhtaç mı kodum

Geçmedi mi intikamın öldürüp
Çürütüp gözümü toprak doldurup

Kıl gibi köprü yaparsın geç deyü
Sen seni gel dûzahımdan seç deyü

Kıl gibi köprüden âdem mi geçer
Ya düşer ya dayanır yahud uçar

Kulların köprü yaparlar hayr içün
Hayrı budur kim geçeler seyr içün

Tâ gerek bünyâdı muhkem ola ol
Ol geçenler eydeler uş doğru yol