Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Hiç bilmezem kezek kimün

Hiç bilmezem kezek kimün
Aramuzda gezer ölüm
Halkı bostan idinmişdür
Diledüğin üzer ölüm

Bir nicenün bilin büker
Bir nicenün mülkin yıkar
Bir nicenün yaşın döker
Var gücini üzer ölüm

Birinin alun kardaşın
Revan döker gözi yaşın
Hiç onarmaz bağın başın
Habersüzin gelür ölüm

Yiğidi koca olınca
Komaz kendüyi bilince
Birini koyup gülince
Gözlerini süzer ölüm

Kanı anun sevdük
Yan kıl tâatun, an yüri
Miskin Yûnus neye dunır
Ejderhâlar yudar ölüm