Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Düşdi önüme hubbü’l vatan

Düşdi önüme hubbü’l vatan
Gidem hey dost diyü diyü
Anda varan kalur heman
Kalam hey dost diyü diyü

Halvetlerde meşgul olam
Dâim açılam gül olam
Dost bağında bülbül olam
Ötem hey dost diyü diyü

Şol bir beş on arşun bizi
Kefen ideler eğnüme
Dökem şol dünya tonların
Geyem hey dost diyü diyü

Mecnun oluban yüriyem
Yüce dağları büriyem
Mum olubanı eriyem
Yanam hey dost diyü diyü

Günler geçe yıl çevrile
Üstüme sinlem obrıla
Ten çüriye toprak ola
Tozam hey dost diyü diyü

Yunus Emre var yolına
Münkirler girmez yolına
Bahri olup dost göline
Dalam hey dost diyü diyü