Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Evvel benem âhır benem canlara can olan benem

Evvel benem âhır benem canlara can olan benem
Azup yolda kalmışlara hâzır meded iren benem

Bir karâra dutdum karâr sırnımı benüm kim tuyar
Gözsüz beni kaçan görür gönülde gizlenen benem

Kün deminde katre uran bir nazarda dünya turan
Kudretinden hon döşeyüp ışk nevbetin uran benem

Düz döşedüm bu yerleri çöksü urdum bu tağları
Sayvan eyledüm gökleri girü dutup duran benem

Dahı aceb âşıklan ıkrâr u din îmân oldum
Halkun gönlinde küfrile islâmıla îman benem

Halk içinde dirlik düzen dört kitabı toğru yazan
Bu üstine kara dizen ol yazılan Kur’an benem

Dostıla birliğe biten buyruğı neyise dutan
Mülk bezeyüp dünyâ düzen ol bağçavan heman benem

Hamza’yı Kaf’dan aşuran elin ayağın şeşüren
Simurg-ı Kaf ardındağı oy ağılu ılan benem

Yûnus değül bunı diyen kendüliğidir söyleyen
Kâfir olur inanmayan evvel âhır heman benem

Evvel benem âhır benem canlara can olan benem
Azup yolda kalmışlara hâzır meded iren benem

Bir karâra dutdum karâr sırnımı benüm kim tuyar
Gözsüz beni kaçan görür gönülde gizlenen benem

Kün deminde katre uran bir nazarda dünya turan
Kudretinden hon döşeyüp ışk nevbetin uran benem

Düz döşedüm bu yerleri çöksü urdum bu tağları
Sayvan eyledüm gökleri girü dutup duran benem

Dahı aceb âşıklan ıkrâr u din îmân oldum
Halkun gönlinde küfrile islâmıla îman benem

Halk içinde dirlik düzen dört kitabı toğru yazan
Bu üstine kara dizen ol yazılan Kur’an benem

Dostıla birliğe biten buyruğı neyise dutan
Mülk bezeyüp dünyâ düzen ol bağçavan heman benem

Hamza’yı Kaf’dan aşuran elin ayağın şeşüren
Simurg-ı Kaf ardındağı oy ağılu ılan benem

Yûnus değül bunı diyen kendüliğidir söyleyen
Kâfir olur inanmayan evvel âhır heman benem