Rifai .org

Rifai Sufi Web Sitesi

Hakikatün mâ’nîsin şerhile bilmediler

Hakikatün mâ’nîsin şerhile bilmediler
Erenler by dirliği riya dirilmediler

Hakikat bir denizdür şeriat anun gemisi
Çoklar gemiden çıkup denize dalmadılar

Bunlar geldi kapuya şeriat tutdı turur
İçerü girübeni ne varın bilmediler

Dört kitabı şerh iden âsidür hakikatde
Zîre tefsir okuyup mâ’nîsin bilmediler